در پی اقدامات هنجار شکنانه ایادی استکبار جهانی و فتنه گران در کشور، سوزاندن قرآن کریم و اهانت به ساحت مقدس کلام الهی و اماکن مذهبی، تخریب اموال عمومی و ایجاد نا امنی در برخی مناطق کشور، سازمان دارالقرآن الکریم ضمن صدور بیانیه و محکوم کردن این اقدامات ناشایست و ساختار شکنانه،یکصد جلد قرآن کریم به مصلای شهرستان قدس اهدا نمود.

منبع : تلاوت