به گزارش خبرگزاری مهر، با همکاری مشترک بین شورای عالی قرآن و شبکه قرآن و معارف سیما، پروژه ضبط تصویری تلاوت و دعا، از اواخر هفته گذشته آغاز شد.

محمدتقی میرزاجانی معاون اجرایی شورای عالی قرآن گفت: در این برنامه که قرار است، چهارشنبه‌های هر هفته به میزبانی مدیریت تولید شورای عالی قرآن اجرا شود، با استقرار تیم فنی شبکه قرآن و معارف سیما، از قاریان و دعاخوانان ممتاز در سطوح مختلف، آثار متعددی جهت پخش اذانگاهی و غیر اذانگاهی از شبکه‌های صداوسیما ضبط می‌شود.

میرزاجانی افزود: پیرو هماهنگی با مدیر رادیو قرآن، صوت تلاوت‌ها و دعاهای تولیدی، در این رادیو هم مورد استفاده قرار خواهند گرفت.ندگان کشورمان مقامی کسب نکرده‌اند.

منبع : خبرگزاری مهر