با نگاهی به قرآن کریم در می‌یابیم آیات الهی سراسر درس و راهکار برای زندگی است که عمل به هر یک از این نکات می‌تواند راه زندگی ما را تغییر دهد و اگر خدای ناکرده از مسیر خارج شده‌ایم دوباره در مسیر قرار دهد.

۹ توصیه و درس زندگی که در سوره حجرات بیان شده است

به گزارش خبرنگار قرآن و فعالیت‌های دینی خبرگزاری فارس با نگاهی به قرآن کریم در می‌یابیم آیات الهی سراسر درس و راهکار برای زندگی است که عمل به هر یک از این نکات می‌تواند راه زندگی ما را تغییر دهد و اگر خدای ناکرده از مسیر خارج شده‌ایم دوباره در مسیر قرار دهد.

در سوره مبارکه حجرات ۹ توصیه به انسان شده که شامل تحقیق در زندگی، برقرار کردن صلح و سازش میان افراد، عدالت، تمسخر نکردن دیگران، طعنه نزدن به دیگران، پرهیز از دادن القاب زشت به افراد، غیبت نکردن است و در ادامه شرح دقیق آن با عنوان تقدیم می‌شود.

«فَتَبَیَّنُوا»
اهل تحقیق و بررسی باشید، قبل از اینکه سخنی بگویید، خوب درباره آن تحقیق کنید.

«فَأَصْلِحوُا»
اگر بین دوستان و آشنایان شما کدورتی هست، میان ایشان صلح و سازش برقرار کنید و خود نیز اهل صلح و سازش باشید.

«وَأَقْسِطُوا»
عادل باشید و براساس حق قضاوت کنید و در اجرای حق، میان دوست و آشنا با غریبه فرقی نگذارید.

«لَا یَسْخَر»
دیگران را مسخره نکنید، مردم‌ و‌ اقوام گوناگون را به سُخره نگیرید.

«وَلَا تَلْمِزُوا»
به دیگران طعنه نزنید و از آنها عیب جویی نکنید.

«وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَاب»
لقب‌های زشت و ناپسند بر یکدیگر مگذارید و از اینکه یکدیگر را با القاب زشت و ناپسند صدا بزنید، شدیداً اجتناب کنید.

«اِجْتَنِبُوا کَثِیرًا مِنَ الظَّنِّ»
از بسیاری از گمانها دوری کنید، همچنین از گمان بد در مورد دیگران به شدت خودداری کنید.

«وَلَا تَجَسَّسُوا»
اهل جاسوسی و پرده دری نباشید و در کار و زندگی دیگران سرک نکشید.

«وَلَا یَغْتَب»
اهل غیبت پشت دیگران نباشید و جلساتی را که در آن غیبت کسی می‌شود، ترک کنید.

این سفارشات ۹گانه در سوره مبارکه حجرات آمده و برخی از رهنمودهای الهی در تعامل با سایر انسانها را به اختصار بیان فرموده است.